• 072-2111161
  • 054-4511348

הקלדה וסריקה של טפסי הצטרפות

ברשותנו תוכנה לסריקה והקלדה של טפסי הצטרפות של מועדוני לקוחות. חברת גולדפינגרס הינה החברה היחידה בארץ שברשותה תוכנה זו, אשר סורקת את הטופס ושומרת לפי מספר הברקוד/ ת.ז, או לפי צרכי הלקוח.
התוכנה מבצעת תקנון וטיוב נתונים מרכזית, המאפשרת לסרוק ולהקליד עשרות ומאות אלפי טפסי הצטרפות למאגר מידע מרכזי אחד, תוך כדי טיוב ותקנון איכות הנתונים המוקלדים פנימה. המערכת שלנו מאפשרת ולוודא אחידות שמות רחובות, יישובים וערים בישראל, הצמדה של מיקודים ועוד. כל זאת כחלק אינטגראלי מתהליך הקלדת טפסי ההצטרפות של הלקוחות, ובזמן אמת.

No Comments

Comments are closed.